dilluns, 13 de juny de 2016

Setmana de tutories

Aquesta setmana tots els tutors dels alumnes faran una entrevista amb les famílies per tal de lliurar l'informe d'avaluació i també per fer arribar la proposta de matrícula per al curs vinent.

Atenent a les inquietuds expressades en l'enquesta de satisfacció del curs passat, enguany intentem agilitzar el procés de matrícula per tal d'evitar desplaçaments i esperes innecessàries.

Prèviament, totes les famílies heu hagut de rebre un correu on s'explica el funcionament d'aquest nou procés.

Podeu trobar més informació a l'apartat de matriculació i a la Guia d'orientació acadèmica per al curs 2016-2017