dijous, 12 d’octubre de 2017

Festa de lliure disposició

Aquest dijous 12 és festiu a l'EMMB i el divendres 13 és una de les festes de lliure disposició escollides pels centres escolars de la ciutat. Dissabte l'activitat lectiva serà l'habitual.