Equip docent

Badia, Marisa
Flauta Travessera
Sensibilització
Llenguatge musical


Ballús, Marta
Beringues, Sergi


Blanque, Mònica


Boixader, Jordi


Cadafalch, David

Casas, David

Comellas, GerardComellas, Josep
Cap d'estudisColl, Gabriel


Escarré, Marcel


Farrés, Jordi
Cap d'àrea de música modernaFernández, PepeGabarrós, Montserrat
Cap d'àrea de piano

Huertas, Dani

Llobet, Xavier
Director

Martí, Elisenda


Mascaró, Carme


Monterde, NaümMoreno, NúriaPadrós, Núria

Pagerols, Marta


Planas, Carles

Planes, Xavier
Pujol, Gemma
Cap d'àrea de corda

Rojo, Denis


Sabata, Jordi
Secretari acadèmic

Sellart, Jordi


Sellart, Roger
Cap d'àrea de vent

Simon, Neus
Valls, Pau

Vidal, Esteve


Vilaseca, Mònica
Piano
Llenguatge musical
Cor

Trompeta

Combo
Música i noves tecnologies

Superfilharmònics

Contrabaix
Baix elèctric

Superfilharmònics

Saxòfon


Percussió

Conjunt instrumental

Bateria

Clarinet
Tenora
Tible

Cobla


Llenguatge musical
Harmonia clàssica

Història de la música
Superfilharmònics

Orquestra
Violí

Piano
Música de cambra

Acompanyaments

Guitarra
Guitarra elèctrica
Conjunt instrumental

Combo

Piano modern
Harmonia moderna

Combo
Big band

Piano
Conjunt instrumental

Acompanyaments

Saxòfon


Llenguatge musical

Cor

Piano
Llenguatge musical

Acompanyaments

Piano
Llenguatge musical

Música de cambra

Clarinet
Supefilharmònics
Conjunt instrumental

Oboè

Sensibilització
Música de cambra

Violoncel

Conjunt instrumental

Sensbilització

Cor

Violí
Superfilharmònics 

Trompeta
Tuba
Conjunt instrumental
Superfilharmònics

Viola
Superfilharmònics

Flabiol i tamborí
Saxòfon

Banda

Cor
Cant

Trombó
Bombardí

Fiscorn

Clarinet


Llenguatge musical

Piano
Entrenament auditiu

Trompa

Tuba

Flauta Travessera
Música de cambra

Llenguatge musical

Violí

Superfilharmònics

ballusmm@emmb.ajberga.catberinguesas@emmb.ajberga.catblanquehm@emmb.ajberga.catboixadercj@emmb.ajberga.cat


cadafalchrd@emmb.ajberga.cat


casascd@emmb.ajberga.cat

comellasbg@emmb.ajberga.cat
comellasrj@emmb.ajberga.cat
colltg@conservatoripirineus.cat


escarrevm@emmb.ajberga.catfarrestj@emmb.ajberga.catfernandezbp@emmb.ajberga.cat
gabarrospm@emmb.ajberga.cathuertassd@emmb.ajberga.cat


llobetcx@emmb.ajberga.cat


martive@emmb.ajberga.catmascaromc@emmb.ajberga.cat
monterdesn@emmb.ajberga.catmorenotn@emmb.ajberga.catpadroscn@emmb.ajberga.cat


pagerolshm@emmb.ajberga.cat


planasgc@emmb.ajberga.cat


planesgx@emmb.ajberga.cat
pujolcg@emmb.ajberga.cat


rojold@conservatoripirineus.cat


sabatafj@emmb.ajberga.cat
sellartbj@emmb.ajberga.catsellartbr@emmb.ajberga.cat


simonpn@emmb.ajberga.catvallstp@emmb.ajberga.cat