Equip docent

Badia, Marisa
Flauta Travessera
Expressió musical


Ballús, Marta

Piano
Llenguatge musical

Bella, Montserrat

Cant

Beringues, Sergi

Trompeta
Combo
Música i noves tecnologies
Superfilharmònics

Blanque, Mònica

Contrabaix
Baix elèctric
Superfilharmònics

Boixader, Jordi

Saxòfon

Cadafalch, David

Percussió
Conjunt instrumental
Llenguatge musical

Casas, David

Bateria
Conjunt instrumental
Combos
Expressió musical

Comellas, Gerard

Clarinet
Tenora
Tible
Cobla

Comellas, Josep
Cap d'estudis

Llenguatge musical
Harmonia clàssica
Història de la música
Superfilharmònics

Escarré, Marcel

Piano
Música de cambra
Acompanyaments

Farrés, Jordi
Cap d'àrea de música moderna

Guitarra
Guitarra elèctrica
Conjunt instrumental
Combo

Fernández, Pepe
Piano modern
Harmonia moderna
Combo
Big band

Gabarrós, Montserrat
Cap d'àrea de piano

Piano
Conjunt instrumental
Acompanyaments

Huertas, Dani

Saxòfon

Llobet, Xavier
Director

Llenguatge musical
Cor
Banda

Martí, Elisenda

Piano
Llenguatge musical
Acompanyaments

Mascaró, Carme

Piano
Llenguatge musical
Música de cambra

Monterde, Naüm


Moreno, Núria

Clarinet
Conjunt instrumental

Oboè
Sensibilització

monterdesn@emmb.ajberga.cat


morenotn@emmb.ajberga.cat

Padrós, Núria

Violoncel
Conjunt instrumental
Superfilharmònics

Pagerols, Marta


Sensbilització
Expressió musical
Cor

Planas, Carles

Violí
Música de cambra
Superfilharmònics 

Planes, Xavier

Trompeta
Tuba
Conjunt instrumental
SuperfilharmònicsRojo, Denis
Romero, Albert
Cap d'àrea de corda
Flabiol
Superfilharmònics


Viola
Orquestra
Superfilharmònics 

Sabata, Jordi
Secretari acadèmic

Banda
CorSellart, Jordi

Trombó
Bombardí
Fiscorn

Sellart, Roger
Cap d'àrea de vent

Clarinet


Simon, Neus
Cap d'àrea de llenguatge musical


Llenguatge musical
Piano
Entrenament auditiu

Valls, Pau

Trompa
Tuba


Vidal, Esteve

Flauta Travessera
Música de cambra
Llenguatge musical

Vilaseca, Mònica

Violí
Llenguatge musical
Superfilharmònics